Mechnické spracovanie

Komplexná výroba strojových výrobkov, komponentov a konštrukčných dielcov.

O nás


Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je strojárska výroba. Našu činnosť zakladáme na kvalitnom technickom vybavení a skúsenostiach. Neustále sa snažíme napredovať a rozširovať svoje zameranie.

Podľa požiadaviek zákazníka dokážeme vyrobiť rôzne diely a výrobky v malých aj väčších sériach. Okrem kvality našej práce je pre nás veľmi dôležitý ústretový prístup, pružnosť a termíny.

Spoločnosť Global Industry Solution vstúpila do segmentu strojárskej výroby formou kúpy technológie a zavedením výroby spočívajúcej v mechanickom opracovaní súčiastok pre automobilový a železničný priemysel.

Hlavné činnosti spoločnosti:

– výroba a hutnícke spracovanie kovov

– výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

– výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

– výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

– výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

PROJEKTY

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Váš úspech je pre nás motiváciou